e-nform to innowacyjna oraz bezpieczna platforma zgłoszeniowa, służąca do:

 • anonimowego i bezpiecznego dialogu z sygnalistami (ang. whistleblowers),
 • efektywnej komunikacji między pracownikami i kadrą zarządzającą Twojej organizacji,
 • zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

e-nform to efektywne, łatwe w użyciu i elastyczne rozwiązanie informatyczne, które z łatwością może być dostosowane do potrzeb i uwarunkowań panujących w Twojej organizacji.

Aktualności

23 czerwca 2018


W życie weszły przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. 2018 poz. 1111), które odnoszą się także szczegółowo do procedur anonimowego zgłaszania naruszeń.

Wydarzenia

28-29 września 2018


W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się XVII Międzynarodowy Kongresi Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw organizowany – jak co roku – przez Polski Instytut Kontroli Wewnetrznej. Kongres ma już szesnastoletnią tradycję i nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Stwarza nie tylko możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów, ale także umożliwia poznanie wielu ciekawych osób. Szczegóły wydarzenia znajdziesz TUTAJ

27 czerwca 2018


27 czerwca w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbędzie się seminarium Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych. W trzech oddzielnych sesjach seminarium, które będzie miało charakter warsztatowy, poruszone zostaną tematy Paktu Uczciwości jako narzędzia compliance, wykorzystania systemów zgłaszania nadużyć w zamówieniach publicznych, a także zarządzania ryzykiem konfliktu interesów jako etycznemu aspektowi zamówień publicznych. Szczegóły wydarzenia znajdziesz TUTAJ.

Kluczowe cechy platformyBezpieczeństwo zgłaszających

System zapewnia pełną anonimowość osobom, które chcą poinformować kierownictwo o istotnych kwestiach dotyczących organizacji. Wystarczy podać numer zgłoszenia i jego PIN!Bezpieczeństwo
informacji

Szyfrowane jest nie tylko połączenie zgłaszającego z aplikacją ale również serwer aplikacji. Ponadto baza danych ze zgłoszeniami jest własnością klienta.Uniwersalność
 

e-nform to aplikacja dla każdej organizacji bez względu na branżę, obszar, czy zakres działania.Rozwojowość

Aplikacja nastawiona jest na ciągły rozwój, uwzględniający nie tylko zapotrzebowanie klientów, ale także zmieniające się otoczenie prawne!Personalizacja

Niektóre funkcje aplikacji można konfigurować zgodnie z potrzebami klienta.Elastyczność

Modele wdrożeniowe uwzględniające potrzeby i możliwości klientów.

Nasza ofertaBezterminowa licencja

 • Oferujemy udzielenie odpłatnej bezterminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji (licencja wieczysta).
 • Instalacja aplikacji odbywa się na serwerach wskazanych przez Klienta lub serwerach E-nform Sp. z o.o. Ponadto Klient może sam zarządzać informacjami pozyskiwanymi dzięki aplikacji e-nform lub powierzyć niniejszą czynność profesjonalnemu podmiotowi!Abonament

 • Oferujemy udzielenie odpłatnej, terminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji (abonament).
 • Instalacja aplikacji odbywa się na serwerach wskazanych przez Klienta lub serwerach E-nform Sp. z o.o. Ponadto Klient może sam zarządzać informacjami pozyskiwanymi dzięki aplikacji e-nform lub powierzyć niniejszą czynność profesjonalnemu podmiotowi!Wsparcie techniczne

 • Oferujemy asystę techniczą obejmującą instalację, konfigurację, utrzymanie i rozwój platformy.
 • W razie potrzeby i możliwości technicznych odpłatnie dostosujemy naszą platformę do indywidualnych potrzeb klienta.Obsługa zgłoszeń

 • Oferujemy profesjonalną obsługę zgłoszeń przez doświadczonych analityków, kontrolerów i prawników.
 • Gwarantujemy anonimowość i ochronę informacji prawnie chronionych (m.in. tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe).Tworzenie procedur

 • Oferujemy opracowywanie i wdrażane systemowych procedur sygnalizowania nieprawidłowości i innych informacji istotnych dla organizacji


Wdrażanie oprogramowania

 • E-nform Sp. z o.o. oferuje również inne usługi z zakresu tworzenia i wdrażania oprogramowania!

Partnerzy E-nform